Reglement

REGLEMENT

RITTREGLER

Generelle regler

Rittet arrangeres i henhold til UCI’s (det internasjonale sykkelforbundet) MTB reglement og NCF’s lover og regler. Rørosrittet har i tillegg eget rittregelement som følger under.

Deltakerne må følge arrangørens instrukser og spesielle rittregler gjennom hele rittet.

Gjelder alle deltakere:

 • Alle deltakere plikter å sette seg inn i alle nødvendige forhold i løypa fra start til mål
 • Deltakerne plikter å rette seg etter arrangørens instrukser.
 • Skiltanvisninger må følges strengt.
 • Alle deltakere sykler på eget ansvar og er pålagt å følge gjeldende lover for trafikk på allmenn vei.
 • Vis hensyn til naturen, andre deltakere og publikum.
 • Det er nulltolleranse for forsøpling i og langs traseen.
 • Startnummeret festes på styret etter anvisning.
 • Tempobøyle er ikke tillatt.
 • CE-godkjent hjelm er påbudt.
 • Rittdeltakere som mottar hjelp, fra personer eller kjøretøy som ikke deltar i rittet, med hensikt å forbedre tid fører til diskvalifikasjon. Dette gjelder ikke teknisk hjelp underveis.
 • Deltakere som ikke følger rittreglene vil bli diskvalifisert.
 • Av forsikringshensyn er det ikke tillatt å sykle under andre sitt navn.

Gjelder spesielt for Turklasse:

 • Teknisk støtte (reparasjoner eller bytte av alle deler på sykkelen unntatt rammen), er kun tillatt i de oppsatte servicesonene/langesonene. Reservedeler og verktøy må holdes innenfor disse soner. 
 • Utenfor sonene kan reparasjoner og bytting av deler kun utføres av deltakeren selv eller ved hjelp av en lagkamerat. 
 • Deltakere kan ha med verktøy og reservedeler så langt dette ikke medfører fare for rytterenselv eller andre deltakere. 

Max hjuldiameter er 29” 

Det er ikke tillatt å bytte sykkel underveis. 

Deltakere som er på registrerte UCI (MBT) lag må stille i eliteklassene. Det er egne regler for eliteklassene.

Jury

Aktive: Oppnevnt av NCF Region Midt-Norge

Tur: Rittleder og leder av rittets hovedkomitè


Protest


Mot forhold i rittet: Må leveres senest 15 minutter etter at siste deltaker har passert mål.

Mot resultatlisten: Må leveres senest 30 minutter etter at resultatlisten er offentliggjort.

Protesten skal leveres skriftlig på rittkontor og et gebyr på 300,- skal innbetales når protesten leveres inn.

Neste arrangement

RØROSCAMPEN 1. -  3. september 2017

Om oss

Vi er Opp av sofaen AS, vi har som mål å få deg i aktivitet - i DITT tempo og DITT nivå!

Følg oss på:

    

Kontakt

For generell informasjon om oss som arrangør og spørsmål om våre arrangementer, kontakt oss gjerne på:
  post (@) rorosrittet.no
  +47 951 64 385
7374 Røros