Informasjon om rittet

RITTINFORMASJON

Klasseinndeling
Se fanen klasser

Påmeldingsavgift
Se fanen 
startkontigent
I tillegg tilkommer lisens/forsikring til NCF.
Se fanen 
Lisens/forsikring

Sykdom/ulykke
Ved sykdom/ulykke som fører til at deltaker ikke kan stille til start, vil 50% av påmeldingsavgiften (pris før prisoppgang 01.04.2017) bli refundert ved framvisning av legeattest senest 1 uke etter rittdato.

Avlysning/flytting av ritt
Om rittet må avlyses på rittdagen på grunn av vær- og føreforhold eller andre uforutsette forhold (Force Majeure), beholder arrangør hele påmeldingsavgiften.

Om rittet blir bestemt flyttet til annen dato eller til annet sted, vil påmeldte deltakere ikke få refundert sin påmeldingsavgift om de ikke kan stille til start på annet sted eller på annen dato.

Ved avlysning av ritt før rittdagen kan arrangøren beholde 50% av påmeldingsavgiften.

Påmelding
Kun Online påmelding.

Etteranmeldelse og endringer
Etteranmeldelse og endring av klasse kan gjøres helt frem til 1 time før første start, dvs. kl. 10:00. Det er mulig å melde seg på med sin egen mobiltelefon der og da – eller på PC eller nettbrett som vil bli plassert slik at den enkelte kan betjene dem selv ved rittkontor. Faktura sendes den registrerte e-postadresse. NB! Vi ber om at deltagere som ikke starter varsler om dette til rittkontoret.

Påmeldingsløsning/startliste
Vår påmeldingsløsning er full-integrert med tidtakersystemet. Det betyr at deltakerne kommer direkte inn i startlistene når de melder seg på.

Starttidspunkt
Aldersbestemte klasser 2 runder (54 km) starter kl. 11:00
Aldersbestemte klasser 1 runde (27 km) starter kl. 11:10
Trim 1 runde (27 km) starter kl. 11:20
Alle klasser har puljestarter fra Malmplassen på Røros – se Trasè

Løypebeskrivelse
Løypebeskrivelsen og kart er lagt ut på fanen Trasè

Drikkestasjoner

Sofa 2015
Det er mat- og drikkestasjoner på Malmplassen, Hådalen og ved målgang. Det serveres banan, vann og saft.

Teknisk service
Det vil være teknisk service av Intersport Røros på Malmplassen. Der kan man få hjelp til enkle reparasjoner og justering av sykkel. Kostnad for evt. deler kommer i tillegg. Det vil også være mulig å få teknisk hjelp ved vending i Skjevdalen ca. halvveis.

Sanitet
Ambulanse stasjonert i sentrum. Ved uhell ring 113. 

Resultater
Resultatene vil fortløpende være tilgjengelig på rittets hjemmeside.

Garderobe/dusj
Info kommer

Toaletter
Info kommer

Premiering
Info kommer

Rittkontor
Rittkontor, er åpent fredag 18-21 og lørdag 8-15. Kontoret er på DOMUS RØROS - INTERSPORT

Startnummer
Startnummeret skal festes til styret ved hjelp av «strips» som blir utlevert sammen med startnummeret.

Tidtakerbrikker
Det brukes engangsbrikker som er ferdig påmontert startnummeret ved avhenting.

Jury
Rittleder og leder av rittets hovedkomitè

Protest
Mot forhold i rittet: Må leveres senest 15 minutter etter at siste deltakere har passert mål.

Mot resultatlisten: Må leveres senest 30 minutter etter at resultatlisten er offentliggjort.

Protesten skal være skriftlig på rittkontor og et gebyr på 300,- skal innbetales når protesten leveres inn.

Parkering
Det er gateparkering mot gebyr på Røros. Ved Jernbanestasjonen finnes større parkeringsplasser. Det er også parkeringsmuligheter på overnattingsstedene.

Leie av sykkel
Har du lyst til å delta, men mangler sykkel? Kontakt Røros Sykkel

Transport
Røros kan nås med fly, tog, buss eller privatbil. 

Rittregler

Gjelder alle deltakere:

 • Alle deltakere plikter å sette seg inn i alle nødvendige forhold i løypa fra start til mål
 • Deltakerne plikter å rette seg etter arrangørens instrukser. Skiltanvisninger må følges strengt.
 • Alle deltakere sykler på eget ansvar og er pålagt å følge gjeldende lover for trafikk på allmenn vei
 • Vis hensyn til naturen, andre deltakere og publikum. Forsøpling er strengt forbudt
 • Startnummeret festes på styret etter anvisning
 • Tempobøyle er ikke tillatt
 • Godkjent hjelm er påbudt
 • El-sykkel er forbudt
 • Rittdeltakere som mottar hjelp, fra personer eller kjøretøy som ikke deltar i rittet, med hensikt å forbedre tid fører til diskvalifikasjon. Dette gjelder ikke teknisk hjelp underveis.
 • Deltakere som ikke følger rittreglene vil bli diskvalifisert
 • Av forsikringshensyn er det ikke tillatt å sykle under andre sitt navn

Gjelder spesielt for turklasser/konkurranse:

 • Teknisk støtte (reparasjoner eller bytte av alle deler på sykkelen unntatt rammen), er kun tillatt i de oppsatte servicesonene/langesonene. Reservedeler og verktøy må holdes innenfor dissesoner 
 • Utenfor sonene kan reparasjoner og bytting av deler kun utføres av deltakeren selv eller ved hjelp av en lagkamerat 
 • Deltakere kan ha med verktøy og reservedeler så langt dette ikke medfører fare for rytteren selv eller andre deltakere 
 • Max hjuldiameter er 29” 
 • Det er ikke tillatt å bytte sykkel underveis 

Neste arrangement

RØROSCAMPEN 1. -  3. september 2017

Om oss

Vi er Opp av sofaen AS, vi har som mål å få deg i aktivitet - i DITT tempo og DITT nivå!

Følg oss på:

    

Kontakt

For generell informasjon om oss som arrangør og spørsmål om våre arrangementer, kontakt oss gjerne på:
  post (@) rorosrittet.no
  +47 951 64 385
7374 Røros